Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker den forsikrede for de beløb som forsikrede bliver juridisk ansvarlig for at betale i forbindelse med personskade og / eller skade på tredjemands ejendom forårsaget af en hændelse som følge af brugen af luftfartøjet.

Ansvarsforsikringen består af en tredjemandsansvarsdækning og, afhængig af luftfartøjstypen, en befordringsansvarsdækning (også kaldet passageransvarsdækning).

Tredjemandsansvarsdækning

Denne type ansvarsdækning omfatter ansvar for person- og tingskade der rammer personer eller ting uden for luftfartøjet.

Befordringsansvarsdækning (passageransvar)

Denne type ansvarsdækning omfatter ansvar for fysisk skade på passagerer, herunder skade på bagage og personlige ejendele, under flyvning, inklusiv af-og påstigning.

Ombordværende piloter og besætningsmedlemmer er som udgangspunkt ikke omfattet af passagerforsikringen, men forsikringen kan udvides til at omfatte dem mod en tillægspræmie.

Minimums dækningskrav

I april 2004 indførte den Europæiske Union et sæt minimumskrav til ansvarsforsikringen for alle luftfartsselskaber og operatører, nærmere beskrevet i EU forordning 785/2004 (revideret for inflation i forordning 285/2010). Denne forordning er så godt som standard i hele Europa, også i ikke-EU lande.

Grænserne i ovenstående forordning er angivet i SDR (Special Drawing Rights). SDR er i bund og grund en fiktiv valuta, der anvendes af Den Internationale Valutafond (IMF) og er baseret på en samling af internationale valutaer, som IMF gennemgår hvert femte år.

Luftfartøjsoperatører kan dog frit vælge en anden valuta, så længe grænsen er lig med eller overstiger SDR-grænsen.

Kombineret ansvarsforsikring

Selvom minimumsgrænserne i ovennævnte forordning er angivet som separate summer for tredjemandsansvar og passageransvar, kan luftfartsoperatører vælge en kombineret ansvarssum for begge dækninger.

Den kombinerede sum angiver blot en sum der gælder for en hvilken som helst kombination af person- og tingskade for tredjemand og passager. Denne form for dækning giver mere fleksibilitet i dækning af erstatningskrav, især hvis en passager er kommet til skade, men der ikke er sket nogen tredjemandsskade.

Udvidet dækning

Alle ovenstående dækninger udvides automatisk til at omfatte skader som følge af krig, kapring og lignende farer (bortset fra fjendtlig detonering af kernevåben og lignende).

Eksklusioner

Visse typer af skader, eller skader der vedrører en bestemt karakter eller situation, er ikke dækket under ansvarsforsikringen. Vi henviser til forsikringsbetingelserne for en omfattende oversigt af dækningsberettigede skader og eksklusioner.

Tillægsdækinger

Luftfartøjsejere og operatører kan have behov for yderligere ansvarsdækning. Dette kan omfatte:

• Fragtansvarsdækning
• Forsikring ved forsinkelse af passagerer og bagage
• Airside ansvarsforsikring