Kaskoforsikring

Kaskoforsikring – Fysisk tab af eller skade på luftfartøj
Kaskoforsikringen dækker ejere og operatører af et luftfartøj mod tab som følge af fysiske skade på luftfartøjet, uanset om det er tale om en partiel- eller totalskade, og omfatter fartøjets forsvinden samt tyveri af fartøjet eller dele heraf.

Fuld flyverisiko
Denne type kaskoforsikring er traditionelt set den mest almindelige. Den dækker skader som opstår under flyvningen (herunder start og landing), samt mens fartøjet er på jorden, enten parkeret, under bugsering eller mens det taxier.

Stilstandsrisiko
Denne type kaskoforsikring er begrænset til dækning af skader, som opstår mens luftfartøjet er på jorden og ikke bevæger sig af egen motorkraft. Da forsikringsselskabets risiko er betydeligt lavere ved denne dækningstype, er det kun naturligt, at præmieniveauet afspejler dette.

Kombineret fuld flyverisiko og stilstandsrisiko
Det er ikke ualmindeligt, at luftfartøjsejere og operatører har perioder hvor luftfartøjet ikke er i brug – typisk i vintermånederne – og derfor kræver en kaskoforsikring der er skræddersyet til deres specifikke behov. Hos Beta Aviation tilbyder vi kaskodækning der afspejler disse behov, og samtidigt sikrer, at vores kunder ikke betaler for en dækning, som de ikke har brug for.

Eksklusioner
Visse typer af skader, eller skader der vedrører en bestemt karakter eller situation, er ikke dækket under kaskoforsikringen. Vi henviser til forsikringsbetingelserne for en omfattende oversigt af dækningsberettigede skader og eksklusioner.

Tillægsdækninger
Luftfartøjsejere og operatører kan have behov for yderligere kaskodækning. Dette kan omfatte:

• Kasko Krigsforsikring
• Reservedelsforsikring
• Selvrisikoforsikring

Faktorer, der kan påvirke præmieniveauet
Den måde en præmie beregnes på for kaskoforsikring er kompleks og bygger på flere faktorer, hvoraf én er historisk statistikker. Andre faktorer omfatter (i vilkårlig rækkefølge):

• Luftfartøjstypen
• Kaskoværdien
• Anvendelse
• Piloterfaring
• Skadeshistorik
• Geografisk anvendelsesområde
• Stilstandsperiode(r)
• Størrelse af selvrisiko
• Længden af forsikringsperioden