Sædeulykkesforsikring

Sædeulykkesforsikring dækker personen eller personerne i det eller de forsikrede sæder, i tilfælde af død eller varig invaliditet som følge af en ulykke. Begrebet “ulykke” er defineret som “en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge“.

Som beskrevet ovenfor, dækker sædeulykkesforsikringen ikke en specifik person, men i stedet personen siddende i et specifikt sæde i luftfartøjet da ulykken indtræffer.

Dækningstyper
Sædeulykkesforsikringen kan omfatte dækning ved død og dækning ved varig invaliditet.

Dækning ved død
I tilfælde af et dødsfald som følge af en ulykke, vil dækningssummen blive udbetalt den afdødes nærmeste pårørende, med mindre andet er aftalt.

Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både mén og død, og en evt. udbetalt ménerstatning vil blive fradraget i dødsfaldserstatningen, uanset om forsikringen er tegnet i et andet selskab.

Varig invaliditet
Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde bevirker, at den forsikrede får varigt mén, betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til.

Eksklusioner
Visse typer af skader, eller skader der vedrører en bestemt karakter eller situation, er ikke dækket under ulykkesforsikringen. Vi henviser til forsikringsbetingelserne for en omfattende oversigt af dækningsberettigede skader og eksklusioner.