Istuinpaikkavakuutus

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus kattaa henkilötapaturman kuoleman tai pysyvän haitan eli invaliditeetin, joka johtuu onnettomuudesta. Sana ‘onnettomuus’ on määritetty: ‘onnettomuus, äkillinen isku kehoon, joka ei ole kyseisen henkilön aiheuttama ja joka johtaa tapaturmaan‘.

Kuten edellä mainittu, tapaturmavakuutus ei kata erityistä henkilöä vaan henkilön, joka istuu paikassa, jossa onnettomuus tapahtuu. Se voi tapahtua lentäjän tai matkustajan paikalla.

Korvaustyyppi

Tapaturmavakuutus voi kattaa kuolemantapauksen ja pysyvän haitan eli invaliditeetin.

Kuolema

Kuolemantapauksessa vakuutussumma maksetaan lähimmälle omaiselle, ellei muuta ole sovittu.

Onnettomuus ei oikeuta sekä tapaturma- että kuolinkorvaukseen, ja mahdolliset jo maksetut tapaturmakorvaukset vähennetään kuolinkorvauksesta.

Pysyvä haitta eli invaliditeetti

Onnettomuuden aiheuttamaa pysyvää haittaa eli invaliditeettia koskeva korvausprosentti vakuutusmaksusta maksetaan sen mukaan, miten sen tapaturma-aste on määritetty vakuutuksessa.

Poissulkemiset
Tapaturmavakuutus ei kata invaliditeettia tai onnettomuutta, jotka johtuvat tietynlaisista tilanteista tai olosuhteista. Viittaamme vakuutusehtoihin, josta löytyy täydellinen luettelo korvattavista onnettomuuksista ja poissuljettavista onnettomuuksista.