Vastuuvakuutus

Lentokoneen vastuuvakuutus

Lentokoneen vastuuvakuutus kattaa summan vakuutetulle, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan kolmannelle osapuolelle korvauksena sattuneista henkilötapaturmista ja/tai omaisuusvahingoista, jotka vakuutettu on aiheuttanut lentokoneen käytön yhteydessä.

Lentokoneen vastuuvakuutus käsittää kolmannen osapuolen oikeudellisen vastuun ja riippuen lentokoneen tyypistä, matkustajan oikeudellisen vastuun.

Kolmannen osapuolen oikeudellinen vastuu

Tämäntyyppinen vastuuvakuutus kattaa tapaturmat ja/tai omaisuusvahingot henkilöille tai kohteille, jotka ovat lentokoneen ulkopuolella.

Matkustajan oikeudellinen vastuu

Tämäntyyppinen vastuuvakuutus kattaa matkustajalle sattuneet vahingot, kun hän nousee koneeseen, on koneessa, poistuu koneesta, matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden vahingoittumisen sinä aikana, kun vakuutettu on ottanut vastuun lentokuljetuksesta.

Koneen lentäjät ja miehistö eivät kuulu matkustajan oikeudellisen vastuun piiriin. Lisämaksulla vakuutus voidaan kuitenkin laajentaa kattamaan myös heidät.

Vastuuvakuutuksen minimivaatimukset

Vuoden 2004 huhtikuussa Euroopan unioni teki päätöksen vastuuvakuutuksen minimivaatimuksista kaikille ilma-aluksille ja niiden operaattoreille Asetus (EY) Nro 785/2004 (laajennettu: 285/2010). Tätä asetusta sovelletaan myös EU:n ulkopuolisissa maissa, ja Euroopan maissa se on nyt standardi.

Yllämainitun asetuksen raja on määrätty erityisnosto-oikeuksilla SDR (Special Drawing Rights). SDR on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) käyttämä oletusvaluutta, jonka arvo määräytyy maailman keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella, jonka IMF tarkistaa joka viides vuosi.

Lentokoneiden operaattorit voivat vapaasti valita eri valuutan, kunhan sen raja on sama tai ylittää SDR-rajan, jota se käyttää vaihtokurssina vakuutuksen ottamisen yhteydessä.

Yhdistetty vastuuvakuutus

Jos kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksella ja matkustajan vastuuvakuutuksella on eri rajat yllämainitun asetuksen mukaan, lentokoneen operaattori voi valita heille yhdistetyn vastuuvakuutuksen.

Yhdistetyssä vastuuvakuutuksessa määritetään summa, joka koskee kolmannen osapuolen ja matkustajan henkilötapaturmia ja omaisuusvahinkoja. Tämäntyyppinen vakuutus on joustavampi korvausvaatimusten maksun suhteen erityisesti silloin, jos matkustaja on loukkaantunut, mutta kolmas osapuoli on kärsinyt vain pienestä vahingosta.

Laajennettu vakuutussuoja

Kaikki yllämainitut vastuuvakuutukset laajennetaan automaattisesti kattamaan sotaa, lentokoneen kaappausta ja muita uhkatilanteita koskevat korvausvaatimukset (paitsi atomiaseiden ja/tai fission käyttö sodassa tai radioaktiivisuuden aiheuttamat onnettomuudet).

Poissulkemiset

Lentokoneen vastuuvakuutus ei kata tietyntyyppisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka johtuvat erityisestä tilanteesta ja olosuhteista. Viittaamme vakuutusehtoihin, josta löytyy täydellinen luettelo korvattavista vahingoista ja poissuljettavista vahingoista.

Lisävakuutus

Lentokoneen omistajat ja operaattorit voivat pyytää lisävakuutuksen. Se voi sisältää:

 
• Matkustajien ja matkatavaroiden myöhästymisvakuutus
• Airside-vastuuvakuutus